Preskočiť na obsah

Rozhlas 24.11.2023

Zverejnené 24.11.2023.

Kategória

Oznamujeme občanom obce, že v dňoch 27.11. až 30.11. bude vykonávaná zamestnancami spoločnosti Západoslovenské elektrické revízie preventívna kontrola bezpečnosti elektrických zariadení rodinných domov, firiem a podnikateľov. Všetky elektrické zariadenia by mali byť v pravidelných intervaloch revidované, aby sa zistilo, či je ich prevádzka bezpečná a nehrozí priame nebezpečie ich používaním. Zodpovednosť za dodržiavanie pravidelnosti kontrol a revízií nesie prevádzkovateľ daného elektrického zariadenia. Žiadame občanov, aby zvážili vstup do svojich objektov povereným pracovníkom pre objasnenie danej kontroly a jej prínosu. Obec zároveň upozorňuje občanov, že sa jedná o akciu súkromnej spoločnosti. Spoločnosť nie je v spojení so spoločnosťou Západoslovenská energetika a.s. a nie je uvedenou spoločnosťou poverená na realizáciu revízii.

Kto stratil kľúče, nech sa prihlási na obecnom úrade.