Rozhlas 18.3.2022

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že v pondelok 21.2.2022 sa bude vyvážať papier.

Únia žien Brodské pozýva všetky svoje členky na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20.3.2022 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Brodskom.

Zverejnené 18. marca 2022.
Bez úpravy .