Preskočiť na obsah

Rozhlas 15.6.2023

Zverejnené 15.6.2023.

Kategória

Kamenárska firma ponúka na miestnom cintoríne tieto práce: kompletné pomníky, žulové a terazzové krycie dosky, betónovanie základov a chodníkov okolo hrobu, brúsenie starých pomníkov, obnova písma, sekanie písma, doplnky. Zdržia sa 1 hodinu po vyhlásení.

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, Vás pozýva na samozber biojahôd. Samozber je otvorený denne od 8,00 do 18,00 hodiny až do nedele 18.6.2023, ktorá bude posledným dňom samozberu. Zberá sa na vonkajšej plantáži aj vo fóliovníkoch. Jahody si môžete naoberať do prinesených nádob, alebo si nádoby môžete zakúpiť priamo na poli. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

Hydinárska farma príde v Piatok 16.6.2023 na Nám. SNP v čase od 10:00 hod. do 10:15 hod. predávať: 3 týždňové kačičky v cene 3,90€/ks, mladé kačice o váhe 3,5kg v cene 11,90€/ks, a mladé 26 týždňové nosnice v plnej znáške v cene 6,90€/ks.