Rozhlas 12.8.2022

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že v pondelok 15.8.2022 sa bude vyvážať papier a v utorok 16.8.2002 sa bude vyvážať plast.

Obecný úrad oznamuje, že v pondelok 15.8.2022 a v utorok 16.8.2022 bude knižnica zatvorená.

Obecný úrad oznamuje, že v pondelok 15.8.2022 bude obecný úrad zatvorený.

Zverejnené 12. augusta 2022.
Bez úpravy .