Rozhlas 10.2.2022

Kategória

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom detí, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 je podľa nariadenia RÚVZ Senica prerušená prevádzka v MŠ od 11.2.2022 do 14.2.2022. Nástup detí bude 15.2.2022 t.j. utorok.

Zverejnené 10. februára 2022.
Bez úpravy .