Rozhlas 1.3.2022

Kategória

Vedúca pošty Brodské žiada občanov pre zabezpečenie  bezproblémového doručovania:

  • označiť odovzdávacie miesta súpisnými číslami
  • ľahkú dostupnosť domových listových schránok poštovému doručovateľovi
  • umiestnenie domovej listovej schránky a zvončeka rodinného domu na hranici ohraničeného /oploteného/ pozemku pred vstupom na tento pozemok.
  • označenie domových listových schránok v bytovom dome menovkami adresátov žijúcich na danom odovzdávacom mieste.

Pani Štvrtecká oznamuje, že drogéria Brodské bude od 2.3.2022 opäť otvorená v štandardných otváracích hodinách. Drogéria sa nachádza v nových priestoroch na ulici Vajanského č. 340.

Zverejnené 1. marca 2022.
Bez úpravy .