Preskočiť na obsah

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/2024 – výzva na pripomienkovanie

Zverejnené 25.8.2023.

Kategória

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. Každoročne upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na základe zmien grafikonu železničnej dopravy a pripomienok cestujúcej verejnosti.        

V súčasnosti je spracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. a  Železnicami Slovenskej republiky ako manažérom železničnej infraštruktúry návrh grafikonu vlakovej dopravy na obdobie 2023/2024 (ďalej „GVD“), ktorý je zverejnený na webovej stránke TTSK a obsahuje cestovné poriadky vlakov na tratiach vedúcich cez  územie TTSK

https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/uradnaTabula/#vucttsk/sk/dokumenty/all/c9e1f4ee-a5ef-43cb-9587-21e8aae8320a

ako aj na stránkach ZSSK

https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2023/06/20230627_RamcovyKCP_2023-2024.pdf

V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov, občanov a škôl na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TTSK, do ktorých sa dopravca bude maximálne snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť prestupy v jednotlivých prestupových uzloch.

Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme v jednotlivých regiónoch územia TTSK (viď. nižšie uvedené kontakty na dopravné spoločnosti):

SAD Dunajská Streda, a. s.

Bratislavská cesta  918/2

929 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: doprava@sadds.sk; pogany@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201  a 202;

ARRIVA Trnava, a. s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

e-mail:  cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203; 204; 205 a 207 ;

SKAND Skalica, s. r. o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

 https://www.skand.sk/

 e- mail: dusikova@skand.sk; bus@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím  206;