Zmena výšky ceny stočného od 1.1.2023

21.12.2022 zverejnil/a brodske_obec.

Kategória

Žiadame občanov , ktorí ešte nenahlásili stav vodomera k 1.1.2023, aby tak urobili do konca mesiaca január. V opačnom prípade im bude účtované stočné za predchádzajúce obdobie v nových cenách. Stavy vodomerov môžete nahlasovať na tel. č. 034/3215016, elektronicky na adresu jarmilasimkova@brodske.sk alebo osobne na obecnom úrade.