Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Kategória

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 436 samospráv, medzi nimi aj naša obec.

Viacej informácií sa dočítate v priloženom dokumente.

Zverejnené 25. januára 2022.
Bez úpravy .