Preskočiť na obsah

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zverejnené 16.7.2021.

Kategória

Vážení občania,

na zberné miesto bola umiestnená zberná nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Nádoba je určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. Vyzbieraný kuchynský odpad musí prejsť hygienizačným procesom a v súčasnej dobe je odovzdávaný na ďalšie spracovanie do bioplynovej stanice.

Z hľadiska ďalšieho spracovania odpadu v bioplynovej stanici je potrebné dávať do nádob kuchynský odpad bez obalov. Upozorňujeme, že odpad sa nemôže vyhadzovať ani v sklenených pohároch.

Výhodou zberu kuchynského odpadu je, že sa zníži v obci množstvo zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu patria: 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 

oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady (tráva, burina, kvety), lístie, konáre, drevený odpad, popol, uhynuté zvieratá, trus zvierat.