Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

16.7.2021 zverejnil/a brodske_obec.

Kategória

Vážení občania,

na zberné miesto bola umiestnená zberná nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Nádoba je určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. Vyzbieraný kuchynský odpad musí prejsť hygienizačným procesom a v súčasnej dobe je odovzdávaný na ďalšie spracovanie do bioplynovej stanice.

Z hľadiska ďalšieho spracovania odpadu v bioplynovej stanici je potrebné dávať do nádob kuchynský odpad bez obalov. Upozorňujeme, že odpad sa nemôže vyhadzovať ani v sklenených pohároch.

Výhodou zberu kuchynského odpadu je, že sa zníži v obci množstvo zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu patria: 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 

oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady (tráva, burina, kvety), lístie, konáre, drevený odpad, popol, uhynuté zvieratá, trus zvierat.