Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Kategória

Zverejnené 10. novembra 2021.
Bez úpravy .