Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť energetických zariadení

Kategória

Zverejnené 21. novembra 2022.
Bez úpravy .