Výročná členská schôdza miestnej organizácie rybárskeho zväzu Brodské

Kategória

MO SRZ Brodské pozýva všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 1.5.2022

Miesto konania:  DOM KULTÚRY v Brodskom

Čas konania:       10.00 hod.

Program schôdze:

1. otvorenie schôdze

2. voľba komisií – mandátová, návrhová, volebná

3. správa o činnosti výboru za rok 2021

4. správa o hospodárení a stave účtu a pokladne za rok 2021 a návrh rozpočtu na 2022

5. správa o zarybnení a úlovkoch za rok 2021 návrh zarybnenia na 2022

6. správa kontrolnej a revíznej komisie

7. plán hlavných úloh na rok 2022

8. voľba výboru MO SRZ a kontrolnej komisie na obdobie 2022 – 2026

9. výsledky volieb a stanovenie nového výboru MO SRZ Brodské

10. diskusia

11. návrh uznesenia z členskej schôdze

Kandidáti do výboru MO SRZ Brodské     Kandidáti do kontrolnej komisie MO SRZ                                                                    Brodské

1. Antálek Michal                                        1. Hipský Ondrej

2. Antálek Vladimír Ing.                               2. Kubinec Rudolf

3. Hochman Karol                                       3. Pátek Martin

4. Horný Peter                                             4. Šimkovič Radek jun.

5. Chorvát Adam                                         5. Veselský Zdeno

6. Kaiser Patrik

7. Kukliš Pavol

8. Novák Marek

9. Rychtárik Ondrej

10. Stachovič Daniel

11. Šimkovič Radek sen.

Zverejnené 26. apríla 2022.
Bez úpravy .