Preskočiť na obsah

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3 podľa §281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

Zverejnené 21.6.2022.

Kategória