Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3 podľa §281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

21.6.2022 zverejnil/a brodske_obec.

Kategória