Voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Kategória

Vážení občania,

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že

dňa 29. októbra 2022, t.j. v sobotu od 7.00 hod. do 20.00 hod. sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky.

Okrsok č. 1 má sídlo na Obecnom úrade v zasadačke.

Okrsok č. 2 má sídlo v Kultúrnom dome v spoločenskej sále.

Občania, ktorí sa pre chorobu alebo iný závažný dôvod nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú sa volieb zúčastniť, nech túto skutočnosť nahlásia na Obecný úrad najneskôr do piatku 28.10.2022 do 12:00 hod. a členovia volebnej komisie ich navštívia doma s prenosnou volebnou schránkou.

Zverejnené 24. októbra 2022.
Bez úpravy .