VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Kategória

Z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v lokalite Sekule Vás oboznamuje s nariadením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici a zároveň žiadame občanov, ktorí sú chovateľmi hydiny, holubov a iných vtákov v zajatí o písomné nahlásenie približného počtu vtáctva podľa druhov a kategórií do 21.1.2022. Bližšie informácie o opatreniach nájdete v priloženom nariadení.

Zverejnené 17. januára 2022.
Bez úpravy .