Verejný protest samospráv

Kategória

Dňa 2.2.2022 sa pred Úradom vlády SR konal verejný protest predstaviteľov samospráv. Organizátorom protestu bolo Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého členmi sú takmer všetky obce a mestá na Slovensku. Za okres Skalica sa protestu zúčastnilo 8 starostiek a starostov a 2 predstavitelia mestskej samosprávy (viď. fotografia). Zhromaždenia sa podľa odhadov zúčastnilo viac ako 200 samosprávnych činiteľov a jeho cieľom bolo upozorniť na požiadavky obcí a miest, ktoré sú vládnymi činiteľmi a parlamentom dlhodobo ignorované. Ide najmä o požiadavku stiahnutia návrhu stavebnej legislatívy z februárovej schôdze parlamentu, požiadavku na zmenu zákona o financovaní sociálnych služieb (mesačné príspevky z rozpočtu obcí a miest na seniorov umiestnených v domovoch sociálnych služieb) a taktiež požiadavka na vrátenie financovania neverejných škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu (nie financovanie detí navštevujúcich súkromné školy z rozpočtov miest a obcí). Všetky spomenuté zákony, ktoré boli v poslednej dobe prijaté, alebo sa chystá ich prijatie (stavebný zákon) majú výrazný dopad na obecné a mestské rozpočty! Volení predstavitelia samospráv sú si vedomí, že protest je už zdvihnutým prstom smerom k vláde a parlamentu, avšak už nemajú na výber. Prijímané zákony bránia obciam a mestám v dobrom riadení a efektívnom výkone kompetencií, a tým poškodzujú nielen samosprávu, ale najmä obyvateľov. Mestá a obce sú dlhodobo ignorované pri príprave zákonov. Závažné pripomienky, konštruktívne návrhy vychádzajúce z miery poznania skutočného života a rovnako aj formulované odporúčania sú prehliadané. Neexistuje skutočná komunikácia medzi štátom a samosprávami. Štát nechal obce a mestá „pred dverami“. Na jednej strane ignoruje vecný prístup zo strany miest a obcí, ale na druhej strane na nich presúva nové a ďalšie úlohy. Spravidla bez peňazí! Samosprávy a ich obyvatelia potrebujú presadiť zmeny, a keďže sa to nepodarilo za vyjednávacím stolom, nezostáva iné než voľba verejného protestu. Možno bude hlas obcí a miest takto vyslyšaný.

Zverejnené 3. februára 2022.
Bez úpravy .