Upozornenie-miestne dane a poplatky

Kategória

upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľnosti, odpady, daň za psa a stočné, aby si poplatky prišli uhradiť do 31.10.2021.

Zverejnené 29. septembra 2021.
Bez úpravy .