Upozornenie-miestne dane a poplatky

29.9.2021 zverejnil/a brodske_obec.

Kategória

upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľnosti, odpady, daň za psa a stočné, aby si poplatky prišli uhradiť do 31.10.2021.