Svätá omša v Dome seniorov v Brodskom

Kategória

Dom seniorov Brodské, n.o. oznamuje, že svätá omša sa dňa 23.9.2022 t.j. piatok presúva z 10:00 hod. na 9:30 hod.

Zverejnené 22. septembra 2022.
Bez úpravy .