Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecný úrad oznamuje, že 24.2.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční 16. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za predpísaných hygienických opatrení Návrh Programu: 1.      Otvorenie 2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.      Voľba návrhovej komisie 4.      Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce 5.      Návrh kandidáta za prísediacich pre Okresný súd Skalica 6.     … Čítať viac

Čo nás vedie k tomu, aby sme vyhadzovali smeti do prírody?

Likvidácia čiernych skládok Stále viac a viac sa objavujú divoké skládky odpadov, ktoré sa snažíme pomocou našich pracovníkov likvidovať a sme radi aj za každú pomoc od dobrovoľníkov. Tieto skládky vytvárajú tak občania našej obce ako aj okolitých obcí. Je nepochopiteľné, ale to sme už niekoľkokrát písali, že občania naplnené vrecia nevyvezú na zberné miesto v deň otváracích hodín,… Čítať viac

Verejný protest samospráv

Dňa 2.2.2022 sa pred Úradom vlády SR konal verejný protest predstaviteľov samospráv. Organizátorom protestu bolo Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého členmi sú takmer všetky obce a mestá na Slovensku. Za okres Skalica sa protestu zúčastnilo 8 starostiek a starostov a 2 predstavitelia mestskej samosprávy (viď. fotografia). Zhromaždenia sa podľa odhadov zúčastnilo viac ako 200… Čítať viac

Dom seniorov, n.o.

oznamuje občanom, že je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane z príjmu fyzickej osoby.Kto by sa rozhodol venovať svoje 2% dane z príjmu tomuto zariadeniu, môže si vyhlásenie s potrebnými údajmi vyzdvihnúť od budúceho týždňa v Dome seniorov Brodské n.o. Ak sa rozhodnete podporiť darovaním práve náš domov, Vaše prostriedky budú využité na skvalitnenie služieb v… Čítať viac

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 436 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Viacej informácií sa dočítate v priloženom dokumente.

Pošta Brodské

oznamuje, že v dňoch od 27.1.2022 do 31.1.2022 nebude z technických príčin poskytovať služby verejnosti.

Zmena náhradnej autobusovej dopravy Kúty – Brodské od 27.2.2022

Vzhľadom k tomu, že od decembra 2021 prišlo k zrušeniu osobnej vlakovej dopravy do Českej republiky len s čiastočnou náhradou na trase Brodské – Kúty a ktorá neuvažovala aspoň s prípojmi k rýchlikom do Českej republiky, obec podala podnet na ZSSK s návrhom na zmenu, ktorá by riešila pre občanov obce cestujúcich do ČR tento… Čítať viac