Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Pošta Brodské

oznamuje, že pošta bude dňa 13.12.2022  z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti v čase od 8:00 hod. do 10:30 hod.

Semi box club Brodské

pozýva všetkých na nábor boxerských tréningov ktoré začínajú už túto stredu a piatok v časoch 16:00 hod. pre deti a dorast a 17:30 hod. dospeláci. Tréningy sú pod dohľadom profesionálneho trénera Martina Semana a sú určené pre všetkých bez ohľadu na skúsenosti. Rezervácia na tréning prebieha na sociálnych sieťach Semiboxclub alebo na 0917984548.

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2022

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecný úrad oznamuje, že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.11.2022 po ukončení 21. riadneho zasadnutia OZ v Kultúrnom dome Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Sľub starostu obce Sľub poslancov obecného zastupiteľstva Návrh programu: Určenie overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie Určenie platu starostu obce Poverenie… Čítať viac

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2022

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecný úrad oznamuje, že 28.11.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční 21. zasadnutie OZ v Kultúrnom dome Návrh Programu: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2023 Schválenie VZN č. 113/2022 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Dome seniorov Brodské Schválenie VZN… Čítať viac

Farský úrad

Farský úrad oznamuje, že sväté omše nebudú cez týždeň z dôvodu PN, úmysly budú odslúžené ako boli nahlásené. Nedeľná sv. omša bude o 10:00 hod.

Pošta Brodské otváracie hodiny v dňoch od 23.11.2022 do 30.11.2022

Pošta Brodské bude v dňoch 23.11.2022 – 30.11.2022 z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti nasledovne: Streda: 23.11.2022       8:30 – 12:00; 14:00 – 17:00 Štvrtok: 24.11.2022      8:30 – 12:00    Piatok: 25.11.2022      8:30 – 12:00 Pondelok: 28.11.2022  8:30 – 12:00 Utorok: 29.11.2022   8:30 – 12:00 Streda: 30.11.2022    8:30 – 12:00; 14:00 – 17:00

Výsledky komunálnych volieb do samosprávy obce Brodské zo dňa 29.10.2022

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1893 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 865 Volebná účasť 45,69% Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostuobce: 1. Ing. Vladimír Kocúr, nezávislý kandidát: 411 2. Ivona Babalová, nezávislá kandidátka: 346 3. Stanislav Ralbovský, Národná koalícia / nezávislí kandidáti: 47 4. Ondrej Štvrtecký, nezávislý kandidát: 46 Kandidáti,… Čítať viac

Obchádzka na trase 004 – Moravská cyklistická cesta

Na trase 004 – Moravská cyklistická cesta, v úseku Brodské, CLO k Adamovmu prístavu bude v priebehu nasledujúcich dní zrealizovaná obchádzka v celkovej dĺžke 5,8 km. Obchádzka bude trvať približne 3 nasledujúce roky počas výstavby nového železničného mosta. Viacej informácií nájdete v nasledujúcom odkaze: Obchádzka na trase 004 – Moravská cyklistická cesta | CYKLOPORTÁL.SK (cykloportal.sk)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Vážení občania, V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 29. októbra 2022, t.j. v sobotu od 7.00 hod. do 20.00 hod. sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky. Okrsok č. 1 má sídlo na Obecnom úrade… Čítať viac

Špeciálny spôsob hlasovania

Oprávnený volič môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022. Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v obci Brodské podáva oprávnený volič zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v Brodskom telefonicky na tel. č. 034/3215 015  alebo 0910 925 043 v úradných hodinách v… Čítať viac