Preskočiť na obsah

Spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

Zverejnené 17.2.2023.

Kategória

Vážení spoluobčania,

z dôvodu spracúvania nového komunitného plánu sociálnych služieb obce Brodské (KPSS) na ďalšie programové obdobie Vám chceme poprosiť o vyplnenie anonymného dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. KPSS pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu sociálnej infraštruktúry, vzdelávania, športu, kultúry, atď..

Vyplnený dotazník môžete zaslať e-mailom na adresu podatelna@brodske.sk, do schránky obecného úradu, osobne na obecný úrad.