Špeciálny spôsob hlasovania

Kategória

Oprávnený volič môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022.

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v obci Brodské podáva oprávnený volič zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v Brodskom telefonicky na tel. č. 034/3215 015  alebo 0910 925 043 v úradných hodinách v dňoch od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12:00 hod.

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona č. 180/2014 Z. z. a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Zverejnené 24. októbra 2022.
Bez úpravy .