Preskočiť na obsah

Separovaný zber

Zverejnené 20.7.2021.

Kategória

Vážení občania ,

na základe zmluvy, ktorú má naša obec podpísanú s organizáciou, ktorá zabezpečuje pre našu obec zvoz separovaného zberu, je v zmluvných podmienkach uvedený systém zberu plastov a papiera vrecovým systémom. Upozorňujeme občanov, ktorí majú na uvedené komodity vlastné nádoby, aby separované zložky ( papier a plast) v deň zvozu dávali na zber v 120 L vreciach a nie v nádobách. V prípade, ak občania vyložia separované zložky v ich nádobe, nezodpovedáme za prípadné poškodenie nádoby.