Rozvoz kompostérov do domácností

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch 12.7., 13.7. a 15.7.2022 t.j. utorok, streda a piatok prebehne I. etapa rozvozu kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad. Kompostéry sa budú postupne rozvážať do jednotlivých domácností v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Zverejnené 11. júla 2022.
Bez úpravy .