Preskočiť na obsah

Referendum

Zverejnené 16.1.2023.

Kategória

Vážení občania,

dňa 21. januára 2023, t.j. v sobotu od 7:00 hod. do 22:00 hod. sa koná referendum

V obci je vytvorený 1 volebný okrsok, sídlo  má na obecnom úrade.

Občania, ktorí sa pre chorobu alebo iný závažný dôvod nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú sa zúčastniť, nech túto skutočnosť nahlásia na Obecný úrad najneskôr do piatku 20.01.2023 do 12:00 hod. a členovia volebnej komisie ich navštívia doma s prenosnou volebnou schránkou. Ak sa niekto nemôže zúčastniť referenda z dôvodu vycestovania mimo svojho trvalého bydliska, môže si vybaviť hlasovací preukaz najneskôr do 20.1.2023, t.j. piatok do 12.00 h na Obecnom úrade.