Platby za daň z nehnuteľnosti, psa, popolnice a stočné

Kategória

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, za psa, popolnice a stočné, aby si poplatky prišli zaplatiť.

Zverejnené 26. septembra 2022.
Bez úpravy .