Preskočiť na obsah

Pasportizácia dotknutých objektov z dôvodu modernizácie železničnej trate

Zverejnené 14.2.2023.

Kategória

Vážení občania,

od 15.2.2023 do 23.2.2023 bude v našej obci prebiehať pasportizácia dotknutých objektov z dôvodu budovania stavby: „ŽSR, modernizácia železničnej trate DNV – štátna hranica SR/ČR“. Pasportizáciu bude vykonávať spoločnosť INSET, s.r.o. v zmysle požiadavky zhotoviteľa stavebných prác. Po uvedenom termíne už nebude žiadna možnosť zdokumentovať aktuálny stav objektu pred začatím stavebných prác. Pri objektoch, ktoré nemajú zrealizovanú pasportizáciu, nebude možné po skončení stavebných prác
skontrolovať vznik nových porúch spôsobených stavebnou činnosťou. Dotknutým obyvateľom budú do schránok doručené oznámenia, na ktorých budú uvedené kontakty pre dohodnutie si konkrétneho termínu pasportizácie.