Oslobodenie obce Brodské 8. apríla 1945

Kategória

V 1. polovici 20. storočia sa našim územím a vlastne celým svetom prehnal krvavý vojenský konflikt, ktorý poznačil životy ľudí po celom svete a priniesol milióny obetí a poznačil správanie sa ľudí v Európe v ďalšom období.

Aj dnes vidíme podľa udalostí nielen v ďalekom svete, ale aj v krajine, s ktorou susedíme, že ľudstvo sa nepoučilo a mnohí zabudli. Aj to je dôvod prečo je potrebné obnovovať historickú pamäť. Aby sme nezabudli a snažili sa vyvarovať udalostí, ktorých koniec si dnes pripomíname. Uctime si  pamiatku našich spoluobčanov a tých, ktorí sa podieľali na oslobodení aj našej obce Brodské tichou spomienkou.

Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 8. apríla 2022.
Bez úpravy .