Preskočiť na obsah

Informácia verejnosti o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k oznámeniu o strategickom dokumente: „Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Brodské“

Zverejnené 14.6.2023.