Dotácia na stravu pre deti v školskom roku 2022/2023

Kategória

Upozorňujeme rodičov, ktorí majú záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje deti v školskom roku 2022/2023, že sa zmenili podmienky na poskytnutie tejto dotácie a to nasledovne:

  1. Nárok vzniká, ak si ani jeden z rodičov neuplatňuje nárok na daňový bonus
  • rodič musí vyplniť „Čestné prehlásenie“ o tom , že nepoberá daňový bonus – dostupný na obecnom úrade

2. Nárok vzniká, ak deti žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v  „Hmotnej núdzi“

  • tu potrebuje rodič  potvrdenie z Úradu práce, odb. sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní tejto pomoci.

3. Nárok vzniká, ak deti žijú v rodine, ktorej  príjem je najviac vo výške životného minima

  • tu potrebuje rodič potvrdenie z Úradu práce, odb.sociálnych vecí a rodiny

Žiadosti o poskytovanie dotácie na stravu treba vybaviť do 31.7.2022 na Obecnom úrade v Brodskom, u pani Trubirohovej.

Zverejnené 19. júla 2022.
Bez úpravy .