Dodatočné čipovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Kategória

Oznamujeme občanom, že v dňoch15.3.2022 a 16.3.2022 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude prebiehať dodatočné čipovanie zberných nádob. Prosíme občanov, ktorí ešte nemajú nádoby začipované, aby ich umiestnili pred svoj dom. Nádoby musia byť označené súpisným číslom, v prípade neskolaudovanej nehnuteľnosti parcelným číslom.

Zverejnené 14. marca 2022.
Bez úpravy .