Dodatočné čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad

Kategória

oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú čipovanú nádobu, že dodatočné čipovanie bude prebiehať začiatkom roku 2022. Bližšie informácie Vám budú včas oznámené.

Do konca roku bude vývoz nádob prebiehať bezohľadu na to, či je nádoba začipovaná alebo nie.

Zverejnené 28. decembra 2021.
Bez úpravy .