Čo nás vedie k tomu, aby sme vyhadzovali smeti do prírody?

Kategória

Likvidácia čiernych skládok

Stále viac a viac sa objavujú divoké skládky odpadov, ktoré sa snažíme pomocou našich pracovníkov likvidovať a sme radi aj za každú pomoc od dobrovoľníkov. Tieto skládky vytvárajú tak občania našej obce ako aj okolitých obcí. Je nepochopiteľné, ale to sme už niekoľkokrát písali, že občania naplnené vrecia nevyvezú na zberné miesto v deň otváracích hodín, ale rýchlo, aby to nemali doma, tak odpad vyvezú do blízkeho lesa alebo za dedinu. Za likvidáciu týchto skládok zaplatia všetci občania obce, nielen ten, ktorý to tam vyviezol, pretože toto sa zahrnie do poplatku za vývoz smeti a kontajnerov. Poväčšine je takýto odpad tvorený rôznymi zložkami, ktoré keby boli riadne vytriedené, tak nemusia končiť na skládke a už vôbec nie v prírode. Niekedy aj keď niekto vidí ako vyhodí odpad, tak radšej je ticho a nenahlási na obecný úrad. Ale to sa týka všetkých, pretože je lepšie nevidieť a nepočuť, ale potom vo veľkej miere len kritizovať na sociálnych sieťach. Dokedy budeme kryť takéto nezodpovedné správanie?

Zverejnené 3. februára 2022.
Bez úpravy .