Preskočiť na obsah

Čipovanie popolníc 19.10.2023

Zverejnené 17.10.2023.

Kategória

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 19.10.2023 t.j. štvrtok bude prebiehať dočipovanie popolníc, ktoré sa pri minulom čipovaní nestihli označiť. Preto Vás prosíme, aby nádoby, ktoré nie sú označené nálepkou FCC ste ponechali v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod. vyložené pred domom. Prosíme Vás o označenie nádob súpisným číslom. V poriadku začipované popolnice budú označené nálepkou FCC.