Brigáda jarného upratovania, ktorá sa konala 26.3.2022

Kategória

Milí občania,

dovoľte mi, aby som Vám touto cestou  poďakovala za  účasť a pomoc na brigáde jarného upratovania, ktorá sa uskutočnila dňa 26.3.2022, a ktorou ste prispeli  k vyčisteniu okolia našej dediny od odpadkov. Veľkú radosť nám všetkým urobila účasť našej dospievajúcej mládeže ako aj rodiny s deťmi.

Moje poďakovanie patrí našim deťom, niektorým poslancom ale i ostatným občanom, ktorí sa k nám pripojili. Veľmi si vážim Vašu pomoc, pretože mám pocit, že v dnešnej dobe chce mať väčšina ľudí upratané len doma vo svojom dome a dvore. Ľudia nechcú vidieť, čo sa nachádza za ich plotom vonku, kde to nikomu nepatrí. A pritom tu všetci žijeme a veľa ľudí i napriek tomu, že v našej obci odpad separujeme, pravidelne zberáme a máme k dispozícii zberné miesto, odpad vyváža na miesta, kam nepatrí – do prírody, ktorá patrí nám všetkým. 

Ešte raz srdečne ďakujem.

Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 1. apríla 2022.
Bez úpravy .