Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom detí, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022-2023 sa uskutoční v utorok 17.5.2022 od 8:00 hod. do 11:30 hod. v budove MŠ. Prihlášky si možno vyzdvihnúť v budove MŠ alebo stiahnuť na stránke MŠ.

Vakcinácia psov a mačiek

MVDr. Hazlingerová oznamuje, že vo štvrtok 5.5.2022 v čase od 17:00 do 18:00 hod. sa bude vykonávať vakcinácia psov a mačiek proti besnote pred KD. Očkujú sa zvieratá staršie ako 3 mesiace. Poplatok je 10 €. Prineste si so sebou očkovacie preukazy.

Dedovizeň

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti, že v stredu 4.5.2022 o 13:55 hod. vysiela Slovenská televízia v relácii Dedovizeň záznam z histórie a tradícií z našej obce.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad oznamuje, že 28.4.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční 18. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome Návrh Programu: 1.       Otvorenie 2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.       Voľba  návrhovej komisie 4.       Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2021 5.       Záverečný  účet obce Brodské za rok  2021 6.       Správa nezávislého auditora 7.      Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu… Čítať viac

Výročná členská schôdza miestnej organizácie rybárskeho zväzu Brodské

MO SRZ Brodské pozýva všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 1.5.2022 Miesto konania:  DOM KULTÚRY v Brodskom Čas konania:       10.00 hod. Program schôdze: 1. otvorenie schôdze 2. voľba komisií – mandátová, návrhová, volebná 3. správa o činnosti výboru za rok 2021 4. správa o hospodárení a stave účtu a pokladne za… Čítať viac

Oslobodenie obce Brodské 8. apríla 1945

V 1. polovici 20. storočia sa našim územím a vlastne celým svetom prehnal krvavý vojenský konflikt, ktorý poznačil životy ľudí po celom svete a priniesol milióny obetí a poznačil správanie sa ľudí v Európe v ďalšom období. Aj dnes vidíme podľa udalostí nielen v ďalekom svete, ale aj v krajine, s ktorou susedíme, že ľudstvo… Čítať viac

TJ Baník Brodské

pozýva občanov na majstrovský futbalový zápas s ŠK FC Vydrany, ktorý sa odohrá v nedeľu 10.4.2022 o 15:30 hod. v Brodskom.

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ v Brodskom

Obecný úrad oznamuje, že 4.4.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční 17. zasadnutie OZ v Kultúrnom dome Návrh Programu: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba NK Verejná obchodná súťaž – IBV Padielky Rôzne Diskusia Záver                                                                                               Anna Krídlová                                                                                               starostka obce

Brigáda jarného upratovania, ktorá sa konala 26.3.2022

Milí občania, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou  poďakovala za  účasť a pomoc na brigáde jarného upratovania, ktorá sa uskutočnila dňa 26.3.2022, a ktorou ste prispeli  k vyčisteniu okolia našej dediny od odpadkov. Veľkú radosť nám všetkým urobila účasť našej dospievajúcej mládeže ako aj rodiny s deťmi. Moje poďakovanie patrí našim deťom, niektorým poslancom ale i ostatným… Čítať viac

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Brodskom

Vážení rodičia, zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 07. apríla 2022 (štvrtok) o 15:00 hod. v budove Základnej školy v Brodskom. Zápisu sa zúčastnia deti narodené do 31. augusta 2016 v sprievode obidvoch rodičov. Elektronickú prihlášku k zápisu je potrebné vyplniť na www.zsbrodske.edupage.org. So sebou si prineste: rodný list… Čítať viac