Preskočiť na obsah

Úplná uzávierka ciest v obci Kopčany dňa 03.06.2023 a 04.06.2023

Zverejnené 24.5.2023.

Kategória

Z dôvodu plánovaného podujatia – Kopčiansky rýchlostný motookruh bude úplne uzatvorená
cesta I/2 (ul. Bratislavská) v prieťahu intravilánom obce Kopčany od km 4,0 po km 5,0.
Doba uzávierky :
dňa 03.06.2023 od 8:00 hod. do 19:00 hod.
dňa 04.06.2023 od 8:00 hod. do 19:00 hod.
Dĺžka obchádzky: cca 16,500 km

Obchádzková trasa: smer od Holíča: z cesty I/2, ul. Bratislavská v meste Holíč po ceste II/590 smer
Petrova Ves, v obci Petrova Ves odbočenie na cestu III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely až po
križovatku cesty I/2 a III/1134, späť na cestu I/2, smer od Kútov: z cesty I/2 odbočenie na cestu
III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely do obce Petrova Ves, v obci Petrova Ves na cestu II/590 smer
Holíč až po križovatku cesty I/2 a II/590 späť na cestu I/2.

Zmeny v autobusovej doprave:
Linka 206412 Skalica – Brodské – Kúty bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves a
Gbely obojsmerne. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky: Holíč, Kopčianska ul.; Kopčany, u
Ružičku; Kopčany, Kollárova ul.; Kopčany, kaplnka; Kopčany, štrkovisko.
Linka 206413 Skalica – Kopčany bude prevádzkovaná po zastávku Kopčany, u Ružičku v oboch
smeroch. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky: Kopčany, Kollárova ul.; Kopčany, OcÚ;
Kopčany, Moravská ul..

Linka 205 417 Šaštín – Stráže – Gbely – Skalica bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez
Petrovu Ves. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky Gbely, rázcestie; Kopčany, štrkovisko;
Kopčany, kaplnka; Kopčany, Kollárova; Holíč, Kopčianska ul..
V obci budú uzatvorené miestne cesty Ulica Masarykova, Štefánikovo námestie, Priečna , Kollárova,
Slnečná, Športová a Sasinkova.