Preskočiť na obsah

Odpočet vodomerov

Zverejnené 28.8.2023.

Kategória

BVS, a.s. oznamuje občanom, že od 28.8.2023 (t.j. pondelok) búdu prebiehať odpočty vodomerov. Občania, ktorí sa nezdržujú doma, nech stav vodomera vyvesia na viditeľné miesto.