Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Za holíčsko-šaštínského panstva

Brodské s okolím sa dostalo začiatkom 14. storočia pod moc Matúša Čáka Trenčianského. R. 1530 mal v zálohe Brodské Lichenstein a obec mala 9 platiacich port, 1 richtársku,1 pastietsku, 1 chudobnú, spolu 12. R. 1530 patrí už Brodské Coborovcom a má 6 port, 1 richtársku, 4 nové domy a 1 pastiersku, spolu 14. R. 1535… Čítať viac

Z archeológie

Viera Drahošová Najstaršie osídlenie obce Brodské Obec Brodské sa rozkladá v severnej časti Záhorskej nížiny na nive a terase rieky Moravy, ktorá je dominantným a určujúcim prvkom charakteru jej mierne zvlneného rovinného chotára. Tvorený je mladotreťohornými ílmi a pieskami s hnedými lesnými až mačinovými, lužnými a nivnými pôdami.Archeologické bádanie v obci je zatiaľ neúplné, systematický… Čítať viac

Dominanta Brodského – Kostol Sv. Antona Pustovníka

Okrem nášho kostola je tomuto svätcovi zasvätených na celom Slovensku len 6 kostolov a to v oblasti Šariša a Spiša. Prvá zmienka o našej obci sa žiadna nezachovala. Spisovateľ Jozef Moravčík v knihe o Malackách venoval časť Brodskému v súvislosti s územným vyrovnaním po vojenských výpravách. Vtedy cesta z hradu Branč na Moravu viedla pri… Čítať viac