Preskočiť na obsah

Habáni

Zverejnené 15.6.2021.

Kategória

Roku 1547 prišli do Brodského habáni. Habánov, protestantov po verejnej dišpute v Zurichu roku 1525 vyhnali zo Švajčiarska. Usadili sa v susedných nemeckých krajinách a v severnom Taliansku. Keď ich prenasledovali,prišli aj na južnú Moravu, ale roku 1545 ich krajský snem z Moravy vyhnal.

Na západnom Slovensku, najmä na Záhorí sa mohli usadiť zásluhou grófa Františka Nyáryho v Sobotišti a Petra Bakiča, spolumajiteľa holíčsko-šaštínského panstva.

Sample ImageSample Image
 ukážka habánskej tvorby

V Brodskom si zriadili roku 1547 habánsky dvor, v ktorom spoločne pracovali aj jeho rozliční remeselníci. Mali krajčírske, kováčske, obuvnícke, nožiarske, tkáčske dielne, pracovali v garbiarnia hrnčiarni, ženy priadli konope. Obrábali pole, pestovali ovocné stromi, chovali dobytok a včely.

Po roku 1550 sa Brodské stalo asi najvôčšou habánskou osadou na Slovensku. Obec mala dobrú polohu, ležala pri ceste zo slovenska na Moravu a poskytovala väčšie náboženské slobody ako susedná Morava. Po roku 1550 sa tu usadil Peter Riedeman, biskup slovenských a moravských habánských obcí, povolaním obuvník. Ako jeden z najvýznamnejších habánských mysliteľov vypracoval anabaptistický dogmatický systém.Zomrel v Brodskom roku 1556. Písal aj básne. Medzi brodštianskych habánov prišli aj súverci talianského pôvodu, ktorých viedol Francesco della Sega z Roviga. Skupina talianskych novokrstencov, pozostávajúca z remeselníkov a obchodníkov, znamenala významné posilnenie brodštianskej obce. Priniesli technologické znalosť výroby maľovanej keramiky, fajansy, ale i znalosť výroby jemných nožiarských prác a nožníc.

Vtedy prekvitalo v Brodskom aj hámorníctvo, kováčske spracovanie kovov s vodným pohonom bucharov, mechov a brúsok. Hámorníci pracovali v ulici Hamre. Garbiary a hrnčiary pracovali na pravom brehu Moravy oproti Mayerovcom , kde sa ešte v tridsiatych rokoch nášho 20. storočia odplavovali črepiny, kravské rohy, a stopy po moste.Základy stavby vykopal a habánsky dvor opísal historik Ladislav Čulen (1970). Habáni v Brodskom vlastnili aj mlyny. Pred rokom 1588 poskytli brodčianski habáni zemepánovi Bernhardovi z Lembachu do Veľkých Levár odborníka na poľnohospodárske práce a druhého na prácu v mlyne. Do Levár sa z Brodského dostala roku 1588 aj fajansová výroba.

Sample Image

Habánský hámor zvaný „šlojferňa“ vo Veľkých Levároch, podobné sa nachádzali aj v Brodskom

Na okolí Brodského boli dobré hliny na výrobu džbánov, mís, hrnčekov. Zatiaľ sa nenašli nijaké džbankárske výrobky, ktoré by poukazovali na svoj pôvod z Brodského. Každý výrobok mal svoj habánsky znak. Možno sa nájde na nejakých črepinách, ktoré niekto pri kopaní základov náhodou objaví v zemi.

      Roku 1598 zomrel v Brodskom habán Hans Zuckenhammer, kováč, ktorý písal básne.
      Habáni si písali po nemecky svoje kroniky, z ktorých sa dozvedáme o pohromách, požiaroch, vojnách, nepriateľských nájazdoch a lúpežiacich cudzích vojskách. Je v nich zapísaná aj história Brodského tých čias.
      Za tureckých vojen prešlo cez Brodské cisárske vojsko, ktoré roku 1598 vyrabovalo obec. Habánom vojaci vzali okrem dobytka 44 koní, obuv a šatstvo. Väčšinu dobytku zničila choroba.

Vojská povstaleckého Bočkaya v máji 1605 vyplienili sobotišskú a levársku habánsku obec a 5. mája napadli aj Brodské. No habáni tu mali štastie, lebo bola rozvodnená Morava, vojaci cez ňu nemohli prehnat kone, ani po úzkej lávke pri mlyne, ani vyše mlyna.

Keď povstalecké Bethlenovo vojsko roku 1620 plienilo Moravu, prúdy utečených tamojších habánov pribehli do Brodského, kde sa skrývali, ale tu na hranici sa necítili bezpeční, tak odišli do Sobotišťa .
      24. a 25. októbra 1623 pustošili turecké vojská v Moravskom Jáne a v Brodskom, ktoré vydrancovali a zapálili. 21. septembra prepadli cisárski vojaci habánsky dvor v Brodskom.

Mapa habánských osád juhovýchodnej Moravy a západného Slovenska v 16. – 18. storočí

      Boli časté požiare. Z habánskej kováčskej vyhne vyšiel 28. apríla 1623 požiar a zhorela polovica dvora, niekoľko kusov dobytka, cenné náradie a zahynuli traja habáni.

Roku 1626 habáni pohostili cisárske vojsko, ale nezachránili sa, lebo vojaci ich vyrabovali , zobrali im všetok dobytok a veľa hotových výrobkov.

20. februára 1627 už iba 40 chorvátskych cisárskych vojakov vylúpilo krajčírskú a obuvnícku dielňu v habánskom dvore v Brodskom, zobrali veľa odevov a obuvi a odohnali šesť volov. Proti ďalším útokom vojakov habáni odsťahovali ženy a deti na coborovkské panstvo do Šaštína.

Manželka Jána Cobora žiadala od brodčianských habánov 40 zlatých na pohreb svojho muža, ktorý zomrel 12. februára 1628. Keď habáni odmietli, že to nemajú v zmluve, urazená pani im dala násilím odohnať štyri voly.

Večer 5 . marca 1623 uhorskí a chorvaskí vojaci vyrabovali habánsky dvory v Brodskom, Levároch a Moravskom Jáne. Postupujúci Švédi roku 1645 zapálili habánsky dvor v Brodskom, všetko zhorelo, ostal len mlyn, hrnčiarska dielňa a garbiarske dielne na pravom brehu Moravy. Posledný rok vojny bol mor a hlad, tak dedinčania zapálili habánske dvory v Brodskom, v Moravskom Jáne a vo Veľkých Levároch a zmocnili sa zásob potravín. Ako vidieť, habáni si svojou pracovitosťou a skromnosťou nadobudli značné zásoby spoločného majetku, ktorý lákal útočníkov.

Studená jar roku 1662 priniesla v polovici mája sneh a všetko hrozno, ovocie a obilie pomrzlo. Nastala veľká drahota.

Roku 1663 prepadávali Záhorie Turci na koňoch. 4. a 5. septembra vylúpili domy, aj habánsky dvor v Brodskom a potom ho zapálili. Odvliekli 12 volov, 80 kráv a 350 oviec i veľa pracovného náradia cenností. Pri odchode Turci podpálili obec, takže zostalo len zhorenisko.

6. septembra 1663 Brodské nepriatelia vyrabovali a vypálili. Vtedy asi zanikol habánsky dvor v Brodskom.

Počas vojenských vpádov sa ľudia skrývali v lesoch a na ostrovčekoch v močariskách.
Niektorí Turci vedeli po slovensky a lákali skrytých, aby vyšli von, že Tatári už odyšli. Keď vychádzali, Turci ich prepadli a odvliekli do zajatia.

V Brodskom sa zachoval názov lúky Habánka, názov hry na habán, ale aj spomienky na habánsky dvor a na habánov ako na dobrých remeselníkov.